عکس کودک

عکس کودک یک سال به بالا
عکس کودک یک سال به بالا
دسامبر 5, 2019
ژست عکس کودک
ژست عکس کودک
دسامبر 5, 2019

عکس کودک

عکاسی کودک نیز همانند عکاسی از نوزادان به علت لطافت موضوع که کودکان هستند، کمی با دیگر شاخه های آن متفاوت است. در اینجا علاوه بر دانش، خلاقیت و نگاه هنری، تجربه و ظرافت در عمل هم نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. بهره گیری از دکورهای متنوع هم تنها تا آنجایی کمک خواهد کرد که لطافت و ناب بودن سوژه را تحت تاثیر قرار ندهد. به همین منظور در آتلیه عکاسی کودک ما، بیشتر چیدمان های ساده و ناب مدنظر هستند تا با اجتناب از آشفتگی بصری، کودک در مراتب پائین تری از توجه قرار نگیرد.

عکس کودک در این سن معمولا دیگر بطور کامل نشستن را فرا گرفته است و میتواند خود را با قدرت کنترل نموده که به اطراف نیافتد پس با اطمینان خاطر از سلامت جسمانی او می توانیم از کودک عکس نشسته بگیریم و دکورهای شلوغ و سطوح سخت را برای عکاسی از وی بکار ببریم. برخی سبدها و جعبه ها نیز مناسب هستند و کودک میتوان بدن خود را صاف و زیبا نگه دارد و فیگورهای زیبایی در این قبیل حجمها بگیرد. اما نمیتوان مانند قبل از کودک انتظار داشت تا برای عکس کودک در حال سینه خیز و دمر با والدین و عکاس همکاری نماید و باید وقت را غنیمت شمرد و کودک را برای عکس کودک از فیگور چهاردست و پا آزار نداد.