اشتراک خبرنامه الکترونيکی -  سرویس RSS -  پيوندها -  تماس با ما -  درباره ما صفحه اصلی
- Tuesday, December 12, 2017
منوی اصلی
   
 
جستجو
   
 
تبليغات
 
سال جهاد اقتصادي گرامي باد
 
 
متن کامل
 
پروژه نفوذ
18:22:36 - 1394 چهارشنبه 4 آذر

1 - بايد سطح ، عمق ، حيطه ، ابعاد ، جهت گيري و بالاخره اولويت هاي نفوذ به درستي شناسايي شود. 2 - اگر موارد مذکور در بند 1 به خوبي تبيين و شناسايي نشود ممکن است توسط عوامل نفوذي دشمن بحث نفوذ و برخورد با نفوذ دشمن: يا به ضد خود تبديل شود و به نفوذ بيشتر عوامل دشمن در عرصه هاي تصميم گيري و تصميم سازي نظام بينجامد. يا توسط افراد کم درک و کم بصيرت و يا بي بصيرت (به اصطلاح طبقه روشنفکر) و مطبوعات وابسته ، به انحراف کشيده شود. يا حساسيت خود را از دست داده و به تدريج فرهنگ مبارزه با نفوذ به فراموشي سپرده شده و مردم تحت تاثير برنامه هاي نفوذ ، تغيير رفتار و انديشه را کاملاً پذيرفته باشند. يا به مسئله اي جناحي ، حزبي و سياسي تقليل جايگاه پيدا کند.

 

يا به ابزاري براي متهم سازي يکديگر تبديل شود.

يا به حربه اي جهت تفرقه بين مردم و تحقق پروژه دوقطبي سازي مبدل شود.

يا....

3 - امروز توطئه جنگ نرم دشمن به "پروژه نفوذ" تبديل شده است.

4 - برخي از دولتمردان ، تحت تاثير تمايلات حزبي و جناحي با استهزا و استخفاف نهادهاي امنيتي که با عوامل نفوذي برخورد مي کنند قصد دارند ضمن عادي سازي نفوذ ، مردم را با خود همراه کرده و موانع نفوذ فرهنگي شيطان بزرگ را از پيش پاي پروژه بردارند.

5 - عرصه هاي مختلف نفوذ عبارت است از:

نفوذ فرهنگي

نفوذ سياسي

نفوذ امنيتي

نفوذ اقتصادي

6 - خطرناک ترين حوزه نفوذ، نفوذ فرهنگي است که تحت عنوان جنگ نرم يا ميکرو پليتيک ميلها و يا تاثيرگذاري بر انديشه مردم کشور هدف (ايران) از آن ياد مي شود.

7 - بهترين ، مؤثر ترين ، کم هزينه ترين و دلپذيرترين راه براي موفقيت بيشتر نفوذ فرهنگي قطعاً نفوذ اقتصادي است و به عبارت ديگر ، شيطان بزرگ براي تحقق اميال شيطاني خود و تغيير رفتار مردم ، از راه نفوذ اقتصادي و شکم مردم است.

8 - از آنجا که هدف مطلوب شيطان بزرگ از انواع نفوذ ، تسلط بر منابع حياتي و غارت ثروت هاي کشور هدف است ،

بي ترديد حتي اگر آنان دنبال نفوذ فرهنگي و سياسي و امنيتي هستند ، هدف غايي و نهايي شان اقتصاد است چرا که در چارچوب فلسفه غرب آن چيزي که اهميت محوري دارد زندگي مادي و ترويج مصرف بيشتر و در نتيجه وابستگي بيشتر به الگوهاي وارداتي است.

 

دکتر سيد عبدالله متوليان

رسالت
 
 
اخبار روز