عکاسی از نوزاد

عکس نوزاد
عکس نوزاد
دسامبر 5, 2019
عکس نوزاد و مادر
عکس نوزاد و مادر
دسامبر 5, 2019

عکاسی از نوزاد

والدین گرامی میتوانند از یک هفته پیش از تولد نوزاد با آتلیه عکس زویا مشورت نموده برای عکاسی نوزاد در منزلشان یا در اتلیه نوزاد زویا وقت خود را رزرو نمایند. اگر والدین سفارش عکس نوزاد در منزل داشته باشند، عکاس با توجه به سلیقه و رنگها و فرمهای دلخواه والدین مقدار مورد نیازی (مقدار کمی) از وسایل و فونهای اتلیه نوزاد را با خود به منزل می آورد. البته بهتر اینست که برای داشتن عکس های زیبا عکاسی از نوزاد و با توجه به شرایط جسمانی هر نوزاد، عکاس با توجه به تجربه عکاسی از نوزاد و در نظرگرفتن توانایی و شرایط خاص هر نوزاد برای فیگور عکس و انتخاب نوع فون عکاسی تصمیم بگیرد.

اعتماد به عکاس نوزاد و حفظ آرامش هنگام عکاسی از نوزاد

اعتماد به عکاس نوزاد در زمان عکاسی از نوزاد توسط والدین و حفظ آرامش، قطعا نتایج بسیار بهتری به دنبال خواهد داشت. برای نوزاد در منزل نیز معمولا از سطل ها و سبدها استفاده نمی شود و عکاسی از نوزاد در مورد نوزادان کوچکتر از ۱۲روز بیشتر سعی میشود در حال طاق باز و در فضایی شبیه قنداق عکاسی نمود مگر اینکه نوزاد به دمر خوابیدن عادت داشته باشد و یا در برابر فیگور گرفتن در حالت دمر مقاومت نکند. لحظه ها، زیبا و ارزشمند هستند و سادگی در کنار حفظ سلامت نوزاد حرف اول را میزند ولو اینکه فقط یک خنده شیرین نوزاد در یک لحظه و در یک زمینه ساده باشد که هرگز نیز تکرار نخواهد شد. در هر صورت بهتر اینست که برای داشتن عکسهای زیبا و با توجه به شرایط جسمانی هر نوزاد، عکاس با توجه به تجربه و در نظرگرفتن توانایی و شرایط خاص هر نوزاد برای فیگور عکس و انتخاب نوع فون عکاسی از نوزاد تصمیم بگیرد. بعضی نوزادان از خوابیدن در حالت دمر بیزارند، برخی بسیار حساس به لمس شدن و قنداق شدن (ولی اکثر نوزادان قنداق را دوست دارند) و… عکاس نوزاد میبایست نوزاد را از نزدیک ببیند، در مورد شرایط خواب نوزاد و عکاسی از نوزاد در حضور والدین با آنها مشورت نماید و با توجه به سلیقه رنگی و فرمی والدین و مهمتر از آن شرایط جسمانی و روحی نوزاد ، مناسبترین فضاهای عکاسی از نوزاد را برایش در نظر بگیرد تا هم نوزاد آسیب نبیند و هم در پایان وقت عکاسی ، مشتری گزینه های متنوع بیشتری برای انتخاب عکس چاپی داشته باشند و گزینه ها در نهایت به یک یا دو فضای عکاسی ختم نشوند و وقت عکاسی از نوزاد با توجه به اصرار والدین برای داشتن عکس از فضاهای نامناسب با شرایط نوزاد اتلاف نشود.