عکس کودک یک سال به بالا

عکس کودک تا 1 سال
عکس کودک تا 1 سال
دسامبر 5, 2019
عکس کودک
عکس کودک
دسامبر 5, 2019

عکس کودک یک سال به بالا

عکس کودک یک سال به بالا معمولا دیگر توانایی راه رفتن دارد و یا حداقل میتواند دست خود را به جایی بگیرد و بایستد، در حرکت و واکنش های متفاوت بسیار سریعتر شده است و استقلال جدیدی بدست آورده است. مخصوصا وقتی به ۲ سالگی نزدیک میشود مستقل تر میشود و در زمانی که کمی خواب آلوده و خسته باشد بسیار لجباز و خود رای است. از این رو عکاسی کودک 1 سال به بالا باید در زمانی انجام شود که بیش یک ساعت از بیدار شدن وی از خواب نگذشته باشد تا عکاس عکس کودک 1 سال به بالا بتواند انتخاب دکورهای بیشتری را پیش روی والدین بگذارد در غیر اینصورت کودک برای عکاسی از بیش از یک یا ۲ فضای عکاسی همکاری نخواهد کرد. والدین محترم میبایست با توجه به ساعت خواب و استراحت وی، زمان رزرو خود را با عکس کودک هماهنگ نمایند.