عکاسی ماهگرد نوزاد

عکس کودک در فضای باز
عکس کودک در فضای باز
دسامبر 17, 2019
عکاسی کودک نوپا
عکاسی کودک نوپا
دسامبر 23, 2019

عکاسی ماهگرد نوزاد

عکاسی ماهگرد نوزاد

عکاسی ماهگرد نوزاد یعنی شما هر ماه از نوزاد خود یک عکس بیندازید و با سن نوزادتان ثبت کنید تا روند رشد او را در خاطرات تان ماندنی کنید.

شما می توانید از یک ماهگی نوزادتان یک دکور مشخصی را برای عکاسی ماهگرد نوزاد انتخاب کنید و هر ماه نوزادتان را در همان فضا قرار دهید و عکاسی کنید.

برای عکاسی ماهگرد نوزاد شما میتوانید در فضای دکور عکاسی، سن نوزاد را درست کنید. می توانید از گل، صدف یا هر وسیله ی دیگری که امکان طرح زدن دارد استفاده کنید.

شما می توانید همین ایده را در آتلیه نوزاد نگاه برتر انجام دهید و هر ماه نوزاد خود را به آتلیه عکاسی ببرید تا عکاسی ماهگرد نوزاد انجام شود .برای عکاسی ماهگرد نوزاد باید حتما با مشاوران عکاسی صحبت کنید .