عکس کودک تا 1 سال

عکس کودک تا 6 ماه
عکس کودک تا 6 ماه
دسامبر 5, 2019
عکس کودک یک سال به بالا
عکس کودک یک سال به بالا
دسامبر 5, 2019

عکس کودک تا 1 سال

ما به تجربه آموخته ایم که گاهی، کودک از حدود ۶ ماهگی به بعد توانایی نشستن را دارد، بدون کمک و تکیه گاه می نشیند و اغلب با وجود هوش زیادش تا حدود ۹ ماهگی نشستن را تجربه نمی نماید از اینرو برای عکس کودک 6 ماه تا 1 سال که به آتلیه عکس کودک ما آورده می شود با توجه به توانایی های وی، از مِتُدها و امکانات متفاوتی استفاده میکنیم. برای مثال، کودک ۶ ماهه ای که قادر به نشستن بدون کمک نباشد را در حالت نشسته قرار نمیدهیم مگر اینکه از این کودک در آتلیه، در فضای خلوت، بدون دکورهای شلوغ و برروی دشکچه های نرم و بدون خطر عکس نشسته بگیریم. اگر والدین بخواهند از کودکی که احتمال افتادن وی به پهلو و اطراف وجود دارد در حالت نشسته عکاسی شود، اینکار تنها با راهنمایی عکاس کودک شما در فونها و زمینه های ساده و خلوت انجام خواهد شد زیرا قبل از هر چیز سلامت کودک و گرفتن عکس زیبا اولویت عکس کودک 6 ماه تا 1 سال می باشد.